ΜΟΔΑΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

  1. μπαίνω
  2. κίνηση
  3. συνοδεύω
  4. πλήττω
  5. αληθής