ΜΟΔΑΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

  1. προκαταβολή
  2. περιφρόνηση
  3. όμηρος
  4. ιστιοπλοΐα
  5. κόσμος