Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου

Ανακοίνωση Νομικού Περιεχομένου


Αυτή η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου αφορά αποκλειστικά τον εν λόγω ιστότοπο στη διεύθυνση oxforddictionaries.com ("Ιστότοπος") και τους υποτομείς του, ενώ διέπει τη χρήση αυτού του Ιστότοπου και των υποτομέων του από εσάς. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν τη δήλωση.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου χωρίς εγγραφή ή χωρίς να δώσετε τα στοιχεία σας στον οίκο Oxford University Press ("OUP", "εμείς", "εμάς" ή "μας").

Δεδομένου ότι οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ελλιπείς, παλιές ή ανακριβείς και μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, ο OUP διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον Ιστότοπο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Επομένως, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν ή να ενημερωθούν χωρίς ειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε αυτήν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου. Τυχόν αλλαγές που μπορεί να πραγματοποιήσουμε σε αυτήν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα δημοσιευτούν στην παρούσα σελίδα, και, ανάλογα με την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένες διατάξεις αυτής της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου μπορούν να αντικατασταθούν από ανακοινώσεις ή όρους νομικού περιεχομένου με ρητή ονομασία που βρίσκονται σε συγκεκριμένες σελίδες του Ιστότοπου.

Ονόματα χρήστη και Κωδικοί πρόσβασης
Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί στον Ιστότοπο και έχετε λάβει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, συμφωνείτε να μην διαθέτετε το όνομα χρήστη ή/και τον κωδικό πρόσβασης σε κανέναν. Εάν έχει γίνει γνωστοποίηση του ονόματος χρήστη ή/και του κωδικού πρόσβασης, συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως σχετικά ώστε ο OUP να λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να σας δώσει ένα νέο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου
Μπορείτε να:
1.    Αναζητάτε, προβάλετε, ανακτάτε και εμφανίζετε τμήματα του περιεχομένου του Ιστότοπου,
2.    αποθηκεύετε ηλεκτρονικά τμήματα του περιεχομένου του Ιστότοπου,
3.    ή/και να εκτυπώνετε απλά αντίγραφα τμημάτων του περιεχομένου του Ιστότοπου

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη ειδικών περιορισμών που εμφανίζονται σε συγκεκριμένες σελίδες του Ιστότοπου. Δεν μπορείτε να καταργήσετε ούτε να τροποποιήσετε τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα μέσα αναγνώρισης ή αποποιήσεις ευθύνης, όπως εμφανίζονται στον Ιστότοπο, να εκτυπώσετε συστηματικά έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα πολλαπλών αποσπασμάτων περιορισμένου περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον νόμο ή από τον OUP, να προβάλετε ούτε να διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του υλικού σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού, να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει το υλικό ή/και να χρησιμοποιήσετε όλο ή μέρος του υλικού για οποιαδήποτε εμπορική χρήση.

Εάν εγγραφείτε για να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία ή εάν εγγραφείτε στην ηλεκτρονική μας ροή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το υλικό που σας αποστέλλεται για μη εμπορική χρήση. Δεν μπορείτε να:
1.    καταργήσετε ούτε να τροποποιήσετε τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα μέσα αναγνώρισης ή αποποιήσεις ευθύνης, όπως εμφανίζονται στο υλικό που σας αποστέλλεται,
2.    εκτυπώσετε συστηματικά έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα πολλαπλών αποσπασμάτων του υλικού για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από τον νόμο ή από τον OUP,
3.    προβάλετε ούτε να διανείμετε οποιοδήποτε τμήμα του υλικού σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού,
4.    επιτρέψετε σε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει το υλικό, ή/και
5.    να χρησιμοποιήσετε όλο ή μέρος του υλικού για οποιαδήποτε εμπορική χρήση.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Εμείς ή/και οι δικαιοπάροχοί μας είμαστε οι κάτοχοι όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο, ενώ ο Ιστότοπος και το υλικό του προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων. Με την επιφύλαξη των όρων αυτής της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου και οποιωνδήποτε άλλων συμφωνιών άδειας χρήσης ανάμεσα σε εσάς και τον OUP, όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται και κανένα άλλο υλικό δεν μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να δημοσιευθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από εμάς. Τα Oxford University Press, OUP, Oxford ή/και οποιαδήποτε άλλα ονόματα προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει ο οίκος Oxford University Press και αναφέρονται στον Ιστότοπο αποτελούν είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα του οίκου Oxford University Press.

Ανεξάρτητα από τα προαναφερθέντα και, κατά περίπτωση, τα δικαιώματα δημιουργού σε κάθε απεικόνιση που εμφανίζεται στον Ιστότοπο ανήκουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων που ορίζεται στο παράθυρο "Λεπτομέρειες Εικόνας" για αυτήν την απεικόνιση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Καμία απεικόνιση από τον Ιστότοπο δεν μπορεί να αντιγραφεί, να τροποποιηθεί, να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με άλλο τρόπο.

Σύνδεσμοι
Οι σύνδεσμοι για άλλους ιστότοπους παρέχονται από τον OUP καλή τη πίστει και μόνο για πληροφόρηση. Ο OUP αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για το υλικό που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο, ο οποίος συνδέεται με τον Ιστότοπο.

Επιπλέον, όταν υπάρχει σύνδεσμος για έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στον OUP, αυτό δεν σημαίνει ότι ο OUP επικυρώνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Εναπόκειται σε εσάς να λάβετε προφυλάξεις για να βεβαιωθείτε πως ό,τι επιλέγετε για χρήση είναι απαλλαγμένο από στοιχεία όπως ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους και άλλα είδη καταστροφικής φύσης.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία
Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες την ημέρα, δεν θα ευθυνόμαστε εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό μας.


Καταγγελίες Παραβίασης Δικαιωμάτων Δημιουργού
Ο OUP σέβεται και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο παραβιάζει τα δικαιώματα δημιουργού και θέλετε να καταργηθεί, στείλτε μας μια γραπτή ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αλληλογραφίας που να περιλαμβάνει:
(i) μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή κάποιου εξουσιοδοτημένου που ενεργεί εξ ονόματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
(ii) Προσδιορισμό του έργου που προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το οποίο υποστηρίζεται ότι έχει παραβιαστεί ή, εάν πολλά έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε έναν ενιαίο ιστότοπο καλύπτονται από μια μόνο ειδοποίηση, μια λίστα αυτών των έργων στον ιστότοπο.
(iii) Προσδιορισμό του υλικού, το οποίο υποστηρίζεται ότι παραβιάζει (ή πρόκειται να αποτελέσει υποκείμενο παραβίασης), γεγονός που αρκεί για να επιτρέψει στον OUP να προσδιορίσει και να εντοπίσει το υλικό.
(iv) Τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, εάν υπάρχει, μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
(v) Δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστει ότι η χρήση του υλικού κατά τον καταγγελλόμενο τρόπο δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή τον νόμο.
(vi) Δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και υπό την επιβολή κυρώσεων για ψευδορκία ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε εξ ονόματος του κατόχου αποκλειστικού δικαιώματος που φέρεται ότι παραβιάστηκε.
Στείλτε αυτήν την ανακοίνωση στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νόμου DMCA:
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dmca@oup.com
Μέσω αλληλογραφίας: Legal Department
Oxford University Press
Great Clarendon Street
Oxford
OX2 6DP
United Kingdom

Περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη
Τμήματα του Ιστότοπου ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να ανεβάζουν το δικό τους περιεχόμενο. Το περιεχόμενο που ανεβάζει ο χρήστης δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις του OUP. Ανεβάζοντας περιεχόμενο στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις Οδηγίες μας. Εγγυάστε ότι οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο συμμορφώνεται με τις εν λόγω Οδηγίες και ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για αυτό το υλικό, καθώς και ότι τέτοιο υλικό δεν θα παραβιάσει οποιαδήποτε προσωπικά δικαιώματα ή δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων, ότι το υλικό αυτό δεν είναι τεχνικά επιβλαβές (όπως, ενδεικτικά, ιοί υπολογιστών, λογικές βόμβες, δούρειοι ίπποι, σκουλήκια, επιβλαβή στοιχεία, κατεστραμμένα δεδομένα ή άλλο επιβλαβές λογισμικό ή επιβλαβή δεδομένα).

Ο OUP διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να αναθεωρεί, να επεξεργάζεται ή να διαγράφει οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται από χρήστες που ο OUP θεωρεί ότι δεν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες (σύνδεσμος) ή/και είναι δυσφημιστικό, παράνομο, απειλητικό, άσεμνο ή άτοπο. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο OUP ρητά απορρίπτει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο έχετε ανεβάσει εσείς ή οποιοσδήποτε άλλος χρήστης του Ιστότοπου. Έχουμε επίσης το δικαίωμα να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας σε αρχές επιβολής του νόμου ή σε τρίτους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε ή ανέβηκε από εσάς στον Ιστότοπό μας αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής τους ζωής.

Δικαίωμα του OUP να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη
Κάθε περιεχόμενο που ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας θα θεωρείται μη εμπιστευτικό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο OUP σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τον παρόντα Ιστότοπο σύμφωνα με αυτήν την Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου (βλ. Χρήση του περιεχομένου του Ιστότοπου παραπάνω), παραχωρείτε στον OUP μια διαρκή, παγκόσμια, αμετάκλητη, δωρεάν, μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης ώστε να χρησιμοποιεί, να επεξεργάζεται, να αναλύει, να δημοσιεύει, να προβάλλει, να γνωστοποιεί στο κοινό και να εκμεταλλεύεται τέτοιου είδους περιεχόμενο (ή οποιοδήποτε τμήμα του) σε όλες τις γλώσσες σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει ή όχι (και να εκχωρεί σχετική άδεια για αυτά τα δικαιώματα). Παραιτείστε από κάθε ηθικό δικαίωμα για οποιοδήποτε περιεχόμενο ανεβάζετε στον Ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του δικαιώματος προσδιορισμού ως συντάκτης). Μπορούμε να σας πιστέψουμε, αλλά αποδέχεστε ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε.

Επανέλεγχος
Διατηρούμε το δικαίωμα να παρακολουθούμε όλες τις δημοσιεύσεις στον Ιστότοπο για ο,τιδήποτε παραβιάζει αυτήν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ή/και τις Οδηγίες. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες δημοσιεύσεις μπορούν να αποστέλλονται για επανέλεγχο πριν από τη δημοσίευση και, κατά συνέπεια, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση στην ανάρτηση που εμφανίζεται στον Ιστότοπο.

Αναστολή και Καταγγελία
Θα αποφασίσουμε, κατά την κρίση μας, εάν υπήρξε παραβίαση αυτής της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου ή των Οδηγιών [σύνδεσμος] μέσω της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της ανακοίνωσης νομικού περιεχομένου ή των Οδηγιών, μπορούμε να λάβουμε τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα, όπως, ενδεικτικά, ο αποκλεισμός χωρίς προειδοποίηση ή συζήτηση οποιουδήποτε χρήστη δεν τηρεί αυτήν την ανακοίνωση ή τις Οδηγίες και η κατάργηση όλων των προηγούμενων αναρτήσεων και συνεισφορών.

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου ή/και τις Οδηγίες μπορεί να οδηγήσει σε άμεση προσωρινή ή μόνιμη απόρριψη της πρόσβασής σας ή/και του δικαιώματος χρήσης του Ιστότοπου.

Παγκόσμια Φύση των Ιστότοπων
Αναγνωρίζετε την παγκόσμια φύση του Ιστότοπου και, ως εκ τούτου, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους στη δικαιοδοσία σας όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύουμε στον Ιστότοπο ενδέχεται να περιέχουν αναφορές ή παραπομπές στις προσφερόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα που δεν έχουν ανακοινωθεί ή δεν είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Τέτοιες αναφορές δεν υπονοούν ότι σκοπεύουμε να ανακοινώσουμε αυτές τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα στη χώρα σας.

Γλώσσα
Η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου συντάσσεται στα Αγγλικά. Εάν αυτή η ανακοίνωση νομικού περιεχομένου μεταφραστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, θα υπερισχύσει η αγγλική έκδοση.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Συμφωνείτε ότι η παρούσα ανακοίνωση νομικού περιεχομένου θα διέπεται αποκλειστικά από τους νόμους και τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας. Παρά τα προαναφερθέντα, κανένα στοιχείο της παρούσας ανακοίνωσης δεν θα εμποδίσει τον OUP να ζητήσει από οποιοδήποτε δικαστήριο να ασκήσει αγωγή για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημείωση σχετικά με την ιδιότητα αποκλειστικότητας
Το Oxforddictionaries.com και οι υποτομείς του μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιες λέξεις που έχουν ή υποστηρίζεται πως έχουν ιδιότητα αποκλειστικότητας ως εμπορικά σήματα ή με άλλο τρόπο. Η συμπερίληψή τους δεν συνεπάγεται ότι απέκτησαν για νομικούς σκοπούς μια μη αποκλειστική ή γενική σημασία, ούτε άλλη κρίση σχετικά με το νομικό τους καθεστώς. Στις περιπτώσεις που η ομάδα σύνταξης έχει αποδείξεις ότι μια λέξη έχει ιδιότητα αποκλειστικότητας, αυτό αναφέρεται στην καταχώριση της λέξης αυτής, αλλά δεν γίνεται ή δεν υποδηλώνεται καμία κρίση σχετικά με το νομικό καθεστώς αυτών των λέξεων.
Οι γνώμες και οι λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στις δημοσιεύσεις και τα σχόλια στο ιστολόγιο OxfordWords δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις ή τις θέσεις του οίκου Oxford University Press.