Σχετικά

Τι είναι το πρόγραμμα Oxford Global Languages;
Το Oxford Global Languages (OGL) αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία του εκδοτικού οίκου OUP να δημιουργήσει λεξικογραφικές πηγές για 100 από τις γλώσσες του κόσμου και να τις καταστήσει διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Για πρώτη φορά, τεράστιος αριθμός ποιοτικών λεξικών πληροφοριών για ένα πελώριο φάσμα γλωσσών δημιουργείται συστηματικά, συλλέγεται και τίθεται στη διάθεση των ομιλητών, των εκπαιδευομένων και των προγραμματιστών σε ένα ενιαίο αποθετήριο. Στόχος του προγράμματος είναι να μεταμορφώσει την εμπειρία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, καθιστώντας το περιεχόμενο στη γλώσσα τους διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή, σε ιστότοπους, σε εφαρμογές και σε πολλά διαφορετικά εργαλεία και υπηρεσίες.  
Η πρωτοβουλία OGL θα:

•Δημιουργήσει περιεχόμενο σχετικά με τις ζωντανές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών και των διαλέκτων τους, καταγράφοντας πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται σήμερα
•Αυξήσει την παγκόσμια πρόσβαση σε γλωσσικούς πόρους δημιουργώντας έναν τεράστιο χώρο αποθήκευσης δεδομένων με γλωσσικά δεδομένα που είναι προσβάσιμος, συνδεδεμένος και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
•Επιτρέψει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων και πόρων για την αναζωογόνηση και υποστήριξη των παγκόσμιων γλωσσών
•Αυξήσει τη γνώση και την αίσθηση της κοινότητας σχετικά με τη γλώσσα σε όλο τον κόσμο
ΠΟΙΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ;
Το OGL στοχεύει να έχει συνολικά τουλάχιστον 100 γλώσσες και γνωρίζουμε ότι αυτό θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να επιτευχθεί. Ξεκινήσαμε με μόλις δέκα πολύ διαφορετικές γλώσσες από διάφορες περιοχές, καθεμία με διαφορετικά επίπεδα ψηφιακής παρουσίας, για να παρουσιάσουμε τις αρχές του OGL και να ελέγξουμε τις υποθέσεις μας καθώς εξελισσόμαστε. Όσο προχωράμε, θα συνεχίσουμε να συμπεριλαμβάνουμε μια ποικιλία γλωσσών, τόσο παγκόσμιων όσο και γλωσσών που δεν έχουν μια τόσο ισχυρή ψηφιακή παρουσία.
Το Oxford Global Languages παρουσίασε τις πρώτες δύο γλωσσικές του τοποθεσίες, τη Ζουλού και τη Βόρεια Σότο, το 2015, 10 γλώσσες ακολούθησαν τον πρώτο χρόνο, ενώ πολλές άλλες προστέθηκαν τα επόμενα χρόνια.Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
Συμμετοχή κοινοτήτων
Συνεργαζόμαστε στενά με τοπικές γλωσσικές κοινότητες για τη δημιουργία ζωντανών λεξικών. Στόχος μας είναι οι χρήστες να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στην υποστήριξη και την ανάπτυξη πόρων για τη γλώσσα τους.
Καινοτομία
Το OGL συνδυάζει την παράδοση ψηφιακής καινοτομίας του OUP με τη μεγάλη εμβέλεια και κλίμακα του παγκόσμιου προγράμματος λεξικών μας.
Αποστολή
Αποστολή του OUP ως τμήμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης είναι η διάδοση της γνώσης και της μάθησης μέσα από την αριστεία των εκδόσεων.
Σημείωση: Η βάση για τα λεξιλογικά δεδομένα σε αυτόν τον ιστότοπο δημοσιεύτηκε αρχικά από τον οίκο Oxford University Press το 1997 με τίτλο Oxford Greek Mini Dictionary © Oxford University Press 1997.
Δείτε ποιες γλώσσες έχουν ήδη κυκλοφορήσει και εντοπίστε τη δική σας γλώσσα