Μετάφραση του γιαούρτι στα αγγλικά:

γιαούρτι

yoghurt

ουσιαστικό ουδέτερου γένους

  • 1

    yoghurt