Μετάφραση του ζαχαροκάλαμο στα αγγλικά:

ζαχαροκάλαμο

sugar cane

ουσιαστικό ουδέτερου γένους

  • 1

    sugar cane